Vättersnipor

Den gamla Vättersnipan från 40-och 50 talet har åter kommit till heders i sällskapets seglingar. Vättersnipan var förr både en bruks- och kappseglingsbåt med stora startfält på regattor runt Vättern.

I Hjo fanns upp till 20 båtar. Dess dimensioner och segelyta reglerades av Vätterns Seglarförbund 1947. Den maximala längden är 6 meter och bredden minst 1,5 meter. Segelytan kunde vara 10 eller 12 kvm. I slutet av 50-talet dog snipseglingen ut, sniporna skingrades och ersattes av modernare båtar.

Renässansen för vättersniporna i HSS började med en donation av en Svenshultsbyggd snipa från 1929 till sällskapet 1993. Påföljande vinter ägnades åt renovering av snipan och sommaren 1994 döptes båten till Karla efter sin mångåriga ägare ”Karl i Sjöhaga”. Karla visade sig trots sin ålder vara en utmärkt båt att segla och hon placerade sig på andra plats på Visingsöregattan för allmogebåtar samma sommar.

Därefter har sällskapet erhållit ytterligare 3 snipor som donationer. De har oftast varit i dåligt skick. Gladig byggd i Rödesund Karlsborg på 30-talet donerades till sällskapet 1997 och Kåre byggd av bröderna Jansson i Svenshult, troligtvis i början av 40 talet, donerades 1999. Kåre seglades framgångsrikt av Gustav ”Vitus” under den stora epoken på 40 och 50 talet, men kräver nu ett omfattande renoveringsarbete som påbörjats av sällskapets snipentusiaster.

 Till flottan finns också ett ökande antal privatägda snipor som Svea, byggd i Svenshult 1940, Maritza och Rosita byggda av Börje Gustavsson och Mauritz Pettersson i Hjo omkring 1950, Göta byggd av Beckman på Visingsö på 30-talet samt Olga byggd av Uno Svensson på Visingsö i mitten av 80-talet.

En ny snipa byggdes efter sekelskiftet på gamla mallar av båtbyggaren Rolf Jakobsson i Tived åt en medlem. Båten döptes till Lengta. Tyvärr blev det inte så många segelturer för ägaren då han tragiskt omkom i en bilolycka hösten 2005. Nationaldagen den 6 juni 2006 seglade klubbens och de privatägda sniporna ”Christer Lithanders minne” då snipan också skänktes vid en cermoni av ägarens änka för fortsatt vård och segling i klubbens regi. Minnesseglingen kommer härefter årligen genomföras på nationaldagen.

Totalt finns numera inte mindre än 9 snipor varav 8 stycken är fullt segelbara. Sällskapet anordnar varje år minst två tävlingar. Säsongen avslutas traditionellt med Björkenässeglingen då man seglar till Björkenäs hamn norr om Hjo. Dessutom deltager sällskapet med ett antal snipor vid Visingsös årliga allmogebåtsregatta i slutet av juli. Sedan 1995 har varje år någon av Hjo-sniporna vunnit i snipklassen. Framgångarna har varit påtagliga vilket är glädjande men inte viktigast i detta sammanhanget.

Känslan att segla en snipa från 30 eller 40 talet måste upplevas, det kan inte beskrivas. Det finns plats för fler intresserade seglare i snipseglingen!

Vid intresse kontakta Rolf Birgerson