Kranlyft

Hjo SS äger och driver kranen i Hjo hamn. Kranen har en kapacitet om max 5 ton. Klubben har även en traktor för dra båtkärror till och från hamnen.

Priser kranlyft (2023)

Kranlyft för båt oavsett vikt: 350 kronor (250 kronor)

Traktorhyra: 250 kronor (200 kronor)

Priser inom parantes gäller då betalningen är gjord före 31 mars under det aktuella året. Betalning ska erläggas innan lyft på bankgiro 387-6893 eller swish 1236160998. Ange ditt namn och Kranlyft vår med ”Kv” och Kranlyft höst med ”Kh”.

Priserna avser medlemmar i Hjo Segelsällskap och Hjos fiske och båtklubb. Är du inte medlem i någon av klubbarna? Du kan hyra kranen ändå – hör av dig så berättar vi mer.

Allt arbete vid kranen utförs ideellt. Vi lyfter endast helförsäkrade båtar. Det är båtägarens ansvar att tillräckligt många personer finns närvarande och liknande.

Har du frågor? Hör gärna av dig!