Kranlyft

Hjo SS äger och driver kranen i Hjo hamn. Kranen har en kapacitet om max 5 ton. Klubben har även en traktor för dra båtkärror till och från hamnen.

Priser kranlyft

(Prisuppgifter kommer)

Priser inom parantes gäller då betalningen är gjord före 31 mars under det aktuella året. Priserna avser medlemmar i Hjo Segelsällskap och Hjos fiske och båtklubb. Betalning ska erläggas innan lyft på bankgiro 387-6893 eller swish 1236160998. Ange Kranlyft vår med Kv och Kranlyft höst med Kh.

Har du frågor? Hör gärna av dig!